Östra Station

Tillsammans för den hållbara platsen

Nu bygger vi stad för att utveckla centrumkärnan och framtidens hållbara Umeå. I vårt projekt Östra Station tar vi tillvara på den kraft och potential som finns på en plats där tusentals människor passerar dagligen. Vi arbetar för att tillföra blandstad och stärka områdets betydelsefulla roll som nod inom hållbart resande. Med en geografisk närhet till sjukhuset, universitetet, flygplatsen och utvecklingsområdet Ön, har projekt Östra Station en vital funktion i Umeås utökade stadskärna. Vi planerar fastigheter som rymmer kontor, service, bostäder, mötesplatser och lösningar inom hållbara kommunikationer.

Om området

I projekt Östra Station har vi tittat närmare på vad Balticgruppen kan bidra med för att stärka områdets utveckling. Platsen kring Hamrinsberget och Umeå Östra utgör redan en nod för Umeås och regionens kommunikationer, med tusentals människor som passerar dagligen. Det har underlättat stadskärnans utbredning i den här riktningen. När vi lyfter blicken ser vi dessutom en geografisk närhet till utvecklingsområdet Ön och Umeå City Airport.

Den koncentration av människor som finns i centrum, i Universitetsstaden och i flödet däremellan gör oss övertygade om att vi tittar på framtidens utökade stadskärna. Platsens betydelsefulla roll för kommunikationer har tillsammans med övriga resenoder en lysande potential för att länka ihop hållbart resande. Både vad gäller snabba och tillgängliga transportsätt inom staden och som länk till och från Umeå, Sverige och resten av världen.

Om fastigheterna

Vi arbetar för att komplettera platsen genom att bygga blandstad, vilket innebär att mixa olika typer av funktioner, service och bostäder i samma stadsdel. Tillsammans med fler aktörer tittar vi på en hub med lösningar inom hållbart resande, för att underlätta pendling. För att möta parkeringsbehov vill vi utforma ett parkeringshus, som också har en funktion som bullerskydd gentemot omkringliggande trafik. En annan funktion som underlättar hållbarhet i människors vardag är närheten till en livsmedelsaffär, där vi ser ett utmärkt läge intill Umeå Östra.