Dags att flytta ut?

Vid uppsägning gäller normalt tre månader från och med den sista dagen den månad som uppsägningen kommer in till oss.

Om du önskar att få lägenheten uthyrd tidigare än dessa tre månader kan du skriva det på uppsägningsblanketten. Vi lägger då till detta datum vid uppsägningen. Tänk på att ett tidigare datum för avflytt alltid är den sista i månaden. Om lägenheten inte blir uthyrd till det önskade datumet så löper uppsägningstiden på som vanligt, det vill säga under tre månader. Du är därmed skyldig att betala hyran under hela uppsägningstiden.

I och med att du sagt upp din lägenhet är du skyldig att hålla visning för den/de personer som fått erbjudande om att hyra lägenheten. Vi lämnar då ut dina kontaktuppgifter till potentiella hyresgäster.

Exempel: Uppsägningsblanketten kommer in till oss den 15 januari. Lägenheten sägs då upp från och med den 31 januari och uppsägningstiden löper till och med den 30 april.

Använd blanketten nedan eller skriv den för hand. Den skickas sedan till:

Balticgruppen AB
Box 489
901 09 Umeå

Observera att vi inte accepterar uppsägning per e-post eller telefon!

Uppsägningsblankett bostad

Uppsägningsblankett förråd