felanmälan

COVID-19 – vänligen ta del av nedan information innan du gör din felanmälan.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och gör det vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19). Vi bryr oss om dig och våra medarbetare. För att varken du som hyresgäst eller våra fastighetstekniker ska riskera att bli utsatta för covid-19 är det viktigt att våra riktlinjer följs när du gör en felanmälan.

VÅRA RUTINER VID FELANMÄLAN

Vi vill göra dig uppmärksam på några frågor när du gör en felanmälan, i förebyggande syfte att minimera riskspridningen. Dessa frågor vill vi att du går igenom och svarar i fritextfältet ”Ditt ärende” när du kommer till felanmälan formuläret:

  • Har du symtom på förkylning?
  • Har du träffat någon nyligen som bekräftats smittad av covid-19?
  • Är svaret ja på något av ovanstående frågor? Fundera då på om ärendet kan åtgärdas vid ett senare tillfälle.

För att minska risken för smittspridning ser vi helst att du som bostadsgäst inte är hemma när fastighetstekniker kommer för att åtgärda din felanmälan. Kryssa i att vi får använda huvudnyckel om du accepterar detta. Om du är hemma ber vi dig hålla avstånd, alternativt att du går in i en annan del av din bostad.

Vill du vara hemma när fastighetstekniker kommer är det väldigt viktigt att du tänker igenom ovanstående frågor och skriver i fritextfältet ”Ditt ärende” både om du är fullt frisk och om du svarat ja på någon av frågorna.

Skulle du insjukna innan ditt ärende är åtgärdat, vänligen ring oss på 090-71 72 00 och meddela detta. Vår växel är öppen dygnet runt.

Tryck på länken till vänster för att komma till formuläret.