Hej granne!

Som du säkert redan vet planerar vi att bygga i ditt närområde. Vi ser potential i området Östra Station och vill utveckla det till en hållbar stadsdel med goda förutsättningar för det enkla, smidiga och hållbara livet.

Några av er som bor här har vi redan träffat. Vår ambition har varit att träffa fler av er – för att berätta om projektet Östra Station men med anledning av coronaviruset har vi valt att ställt in dessa träffar.

Vi vill gärna ge er en inblick i det som kommer att hända här, eftersom ni är grannar med det nya området.

Östra Station – en hållbar stadsdel

Östra Station är ett spännande område som har stor potential att koppla ihop centrum med Universitetsstaden. Vi tillför blandstad och planerar för en mix av byggnader som inrymmer kontor, bostadsrätter, hyresrätter, service, gym, restauranger, livsmedelsbutik, parkeringshus och lösningar inom hållbara kommunikationer. På så sätt blir området en levande och trygg plats med människor som rör sig i området under fler av dygnets timmar.

Närheten till service, kommunikationer, mötesplatser, rekreation och fritid underlättar vardagen och bidrar till välbefinnande för alla som bor, jobbar och vistas här finns funktioner som frigör mer tid till att leva. Alla byggnader ska även miljöcertifieras.

En knutpunkt för kommunikationer

Östra Station är idag ett viktig kommunikationsnav, nationellt, regionalt och lokalt, med närhet till tågstationen Östra, lokaltrafiken, gång- och cykelvägar och flygplatsen samt närhet till centrala Umeå. Vi vill fortsätta stärka områdets redan betydelsefulla roll inom hållbart resande till, från och inom staden.

På Östra Station planerar vi för att bygga bostäder, kontor, service, restauranger, gym och livsmedelsbutik. Det planeras även att bygga ett allmänt parkeringshus.

Vi bygger i fyra etapper

Området som kommer att växa fram på Östra Station byggs i etapper. De fyra etapperna kommer att innehålla detta:

  • Kontorshus med plats för lokaler i bottenplan
  • Allmänt parkeringshus samt plats för lokaler, kontor och gym
  • Hyresrätter med lokaler i bottenplan
  • Bostadsrätter med livsmedelsbutiken Coop i bottenplan

                   

Vi börjar bygga bostadsrätter

Den första etappen är ett hus med bostadsrätter. Huset, som är ritat av Wingårds Arkitekter, inrymmer totalt 78 lägenheter fördelat på sju bostadsvåningar, med livsmedelsbutiken Coop i bottenplan. Det finns både ettor och större lägenheter för familjer här. Högt upp finns sju takterrasser med utsikt över Umeå.

Vilken etapp vi kommer att bygga därefter inte helt klart än.

Dina åsikter är viktiga!

Vi hoppas att du och dina grannar ska fortsätta att trivas i området och med de utbud som tillkommer runt husknuten. Vi har dialog med företag som vi hoppas vill etablera sig på Östra Station. Är det något företag, butik eller någon speciell restaurang som du tror skulle passa i området? Skicka gärna ditt eller dina förslag till oss genom formuläret nedan.

Frågor och svar

Det här är några av de frågor som vi fått av boende i området. Längre ner på sidan finns ett formulär som gör att du också kan skicka in en fråga till oss. Vi kommer löpande att uppdatera informationen på denna sida.

När börjar ni bygga och hur länge kommer det att pågå?

Vi påverkas, precis som de flesta företag, av coronapandemin och är därför ödmjuka för att våra tidplaner kan behöva justeras. Vår förhoppning är att börja bygga huset med bostadsrätter hösten 2020. Efter det är planen att fortsätta bygga de andra husen men här beror tidsplanen på vilka lokalhyresgäster som kommer att flytta in i området och när de vill flytta in i sina lokaler.

Var kommer ni att bygga?

Alldeles utanför station Östra finns idag en parkering, det är där vi planerar att bygga. I kartan ser du var bebyggelsen är planerad.

Kommer vi att störas av bygget?

Det kommer att höras under tiden vi bygger. Vi kommer självklart ta det i beaktning när vi planerar produktionen för att försöka störa så lite som möjligt. Umeå kommun har också tagit fram riktlinjer som vi följer, exempelvis ljudnivåer och tider på dygnet som pålning får utföras.

Vilka företag kommer att etablera sig i området?

Det som är klart just nu är att Coop kommer att etablera en livsmedelsbutik i det första huset vi bygger. Umeå Sport & Motion har tecknat ett avtal att verka i området men det är inte klart när det blir.

HUR BLIR DET MED CYKELPARKERINGAR?

Vi vill bygga ett hållbart område och kommer att bygga gott om cykelparkeringar för de som ska bo och verka i området.

KOMMER DET ATT BLI NÅGON BILPOOL I OMRÅDET?

Vi jobbar hårt för att hitta samarbetspartners som vill driva en mobilitetsanläggning. Den skulle kunna innehålla bilpool, uthyrning av cyklar och så vidare. Allt för att underlätta ett hållbart liv.

VAD HÄNDER MED BILPARKERINGARNA?

De markparkeringar som finns idag är en tillfällig lösning i avvaktan på att området bebyggs. De kommer succesivt att byggas bort. Det parkeringsbehov som skapas av den nya bebyggelsen hanteras i projektet, bland annat planerar vi för en större parkeringsanläggning. Under och efter byggtiden kommer det alltid att finnas ett antal parkeringar för resande med tåg.

Har du också en fråga?

Ställ din fråga till oss genom att fylla i formuläret nedan. Vi svarar dig så snart vi kan, svaret skickar vi till den e-post du angett. Vi kan även komma att publicera din fråga med svar den på denna sida.

Viktigt att veta!

Det kan komma att bli förändringar under projektets gång. Bilderna är skissbilder/illustrationer och därför kan avvikelser förekomma.