Skärvstensgatan 6-8

Fastigheten Stadsliden 6:10 består av två skolbyggnader, uppförda under 2014 respektive 2016 och förhyrs idag av friskolorna Språkskolan och Språkförskolan. Fastigheten är belägen på Nydalahöjd norr om Umeå centrum.

Area: cirka 3 600 kvm
Byggnadsår: 2014 – 2016
Adress: Skärvstensgatan 6 och 8

Kontakt

Välkommen att kontakta våra kundansvariga eller maila oss.


 • Per Johansson

  Uthyrningschef
  090-14 46 50


 • Sara Axelvern

  Kundansvarig lokaluthyrare
  090-14 46 24


 • Hannah Wennebro

  Kundansvarig lokaluthyrare
  090-14 46 49


 • Jerker Hultman

  Kundansvarig lokaluthyrare
  090-14 46 52


 • Victoria Bokström

  Kundansvarig lokaluthyrare
  090-14 46 40