Moderna lokaler i Kunskapens Hus

I Kunskapens Hus, granne med Umeå universitet, erbjuder vi nyrenoverade lokaler för kontor och verksamheter.

Granne med Umeå universitet, på Lasarettsbacken 7, ligger Kunskapens Hus. Här pågår en ombyggnation av det befintliga kontorshuset för att skapa plats för flera kunskapsföretag och andra verksamheter i moderna lokaler.

Kunskapens Hus ligger inom Universitetsstaden i direkt anslutning till Norrlands största arbetsplatsområde – där fler än 12 000 arbetar och över 40 000 människor vistas varje dag. Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är några av de verksamheter som idag finns i området.

Om lokalerna

Den största fördelen för hyresgäster är möjligheten att skräddarsy sina lokaler efter verksamhetens behov – vilket är möjligt i Kunskapens hus. De vakanta ytorna kan inrymma en eller flera hyresgäster och lokalernas storlek och utformning kan anpassas efter kommande hyresgästers behov och husets förutsättningar.

Idag är det redan klart att Umeå universitets verksamhetsområde ITS, IT-stöd och systemutveckling, med cirka 300 medarbetare kommer att flytta in och de upptar cirka 50 procent av husets lokaler.

Bildgalleri Kunskapens Hus

En nod för hållbara kommunikationer

Läget i Universitetsstaden nära cykelbron Svingen, bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, resecentret vid Östra Station och centrala Umeå möjliggör hållbart resande för de som bor eller verkar här. Närheten till verksamheter och service skapar förutsättningar att agera hållbart.

Här ligger Kunskapens Hus

Kontakta oss för mer information

  • Sara Bergh

    Affärsansvarig uthyrare
    090-14 46 60

Hamrinsberget fortsatta utveckling

Ombyggnationen av Kunskapens Hus ingår i den första etappen av Hamrinsberget. För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 behöver människor ha goda förutsättningar att bo, leva och verka i vår stad. En del i den utvecklingen är att tillföra fler kontor för att stadens viktiga näringsliv.

Den första etappen av Hamrinsberget omfattar lokaler i Kunskapens Hus och 157 hyresrätter vid cykelbron Svingen.

Läs mer om Hamrinsberget etapp 1 här