Ny ägare och förvaltare till flera fastigheter på Umedalen

Från och med den 1 november 2021 blir SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) ny ägare och förvaltare till ett större fastighetsbestånd på Umedalen. SBB äger redan ett flertal samhällsfastigheter på Umedalen och kommer fortsätta värna om stadsdelen.

Det innebär att du som bor på Backenvägen 160–180 eller hyr lokal inom Umedalsparken eller på Backenvägen 154 får en ny ägare och förvaltare – SBB, som kommer fortsätta se till att du trivs i din bostad/lokal.

För dig som bor på Backenvägen 160–180

Du som bor på Backenvägen 160–180 får en ny ägare och förvaltare av din bostad. Som hyresgäst bor du kvar i din bostad precis som tidigare, ditt hyresavtal och dina villkor gäller.

Det är viktigt att du betalar in de hyresavier du hittills fått av oss, till och med decembers hyra 2021. Framtida hyresaviseringar får du från SBB men med samma bankgironummer. Bankgironumret finns på hyresavierna.

För dig som är lokalhyresgäst

Du som hyr lokal inom Umedalsparken eller på Backenvägen 154 får en ny ägare och förvaltare av din lokal. Det befintliga hyresavtalet och villkor fortsätter gälla.

Kom ihåg att betala in de hyresavier du hittills fått av oss, till och med kvartal 4 2021. Framtida hyresaviseringar får du från SBB. Använd då det bankgironummer som står på hyresavin.

Har du frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor. Från den 1 november kontaktar du SBB när du har frågor om din bostad/lokal, hyresavier, felanmälan eller liknande.

Kontaktuppgifter till SBB

Christer Melander, regionchef norr
E-post: christer.melander@sbbnorden.se
Telefon: 070-661 93 30
Klicka här för att komma till SBB:s hemsida

Mer information om försäljningen av fastighetsbeståndet

Klicka här för att ta del av det pressmeddelande som skickades ut i samband med förvärvet.