Balticgruppen och Great Space öppnar nu även i Umeå centrum

Umeås kunskapsintensiva näringsliv blomstrar och nu har det blivit dags att göra plats för mer innovation i centrum. Det är Balticgruppen som står bakom initiativet med att öppna en Great Space hub i Umeå centrum. Syftet är att binda ihop centrum med Universitetsstaden genom att erbjuda företagshubbar på båda platserna.

– Vi skapar förutsättningar för att Umeå ska växa genom att göra plats för fler Umeåföretag. Vi har sett Umeås potential när det gäller kunskapsintensiv innovation. Universitetet som kunskapsnav och den entreprenöriella andan i staden är starka drivkrafter. Great Space hubben i centrum blir en länk till Great Space hubben i Universitetsstaden så att samma kunskapsutveckling får utrymme även i Umeå centrum, säger David Carlsson, vice vd på Balticgruppen.

Konceptet att erbjuda entreprenörer och tillväxtbolag medlemskap som ger tillgång till kontorsplatser i en gemensam öppen och kreativ yta kallas co-working och har blivit en uppskattad företeelse runt om i världen. Den nya företagshubben kommer att få ett attraktivt läge i samma kvarter som Utopia-gallerian med utsikt över Rådhustorget. Balticgruppen har sedan tidigare kommunicerat att man även avser att öppna en Great Space hub i Uminova Sience park i Universitetsstaden. Den kommer att öppna i början på 2019. Medlemsföretagen kommer enkelt kunna röra sig mellan Universitetsstaden och centrum. (läs mer om satsningen i Universitetsstaden här https://www.fastighetssverige.se/artikel/balticgruppen-och-great-space-skapar-plats-for-umeaforetag-28790)

– Balticgruppens vision är att skapa det bästa möjliga Umeå. För att nå dit behöver vi som etablerad aktör ta vårt ansvar och bidra till att nystartade bolag och företag i tillväxtfas lyckas. Det är när hela stadens styrkor kommer till uttryck och när entreprenörer inom en rad olika branscher kan verka här som vi får en hållbar tillväxt, säger David Carlsson.

– Great Space hubben ger entreprenörer tillgång till flexibla kontorsplatser, nätverk av potentiella investerare och mentorer samt ett stimulerande program av föreläsningar workshops och utbildningar. Greate Space etablerade koncept har visat sig mycket framgångsrikt och nu får företagen i Umeå alltså samma möjlighet, säger Petter Ekman, vd för Great Space Sweden

Great Space hubben i centrum kommer att öppna den 1 november med över 800 kvm kreativa ytor inrymmande flexibla arbetsplatser, små kontor, mötesrum och eventytor.

För ytterligare information, kontakta:

David Carlsson, Vice VD Balticgruppen

070 – 646 31 19

David.carlsson@balticgruppen.se