Balticgruppen vill renovera Varmbadhuset

varmbadhuset

 

Balticgruppen har fått bygglov för en omfattande renovering av gamla Varmbadhuset.

– Vi tänker återställa Varmbadhusets exteriör till det utseende huset hade som nybyggt, säger Jonas Olsson VD på Balticgruppen. Dessutom vill vi riva bort den tillbyggda länken mellan Varmbadhuset och Borgmästarvillan och återställa de båda byggnadernas gavlar. Då återfår husen sin status som friliggande unika byggnader längs Strandgatan, avslutar Jonas Olsson.

White arkitekter och byggnadsantikvarie Lena Tengnér har lagt ned ett omfattande arbete på att utreda hur det idag rätt förvanskade Varmbadhuset såg ut som nybyggt. Färgsättningen kommer att vara ljus, precis som när huset var nytt.

Varmbadhuset ska inrymma moderna kontorslokaler som uppfyller dagens krav på tillgänglighet, brandsäkerhet m m. Därför kommer byggnaden att förnyas ovan sockelvåningen i tegel. Delar av den gamla exteriören kommer att tillvaratas och återmonteras. På det sättet bibehålls byggnadens DNA. En ny tillgänglig entré tillskapas från gården.

Historia om Varmbadhuset

Villans första ägare var Albin Ahlstrand, borgmästare i Umeå under perioden 1892-1914. Trähuset vilar, på grund av markens lutning, på en hög sockelvåning av tegel. I denna lät borgmästaren inreda stadens första varmbadhus efter branden 1888. Huset användes som badhus fram till 1930, då staden lät bygga ett allmänt bad med simbassäng Öst på stan.

En i raden av många kulturhistoriska insatser

Balticgruppen har med höga ambitioner tagit till vara och förädlat många gamla byggnader och miljöer i Umeå. Umedalens gamla sjukhusområde var den första och hittills största kulturhistoriska gärningen. På senare tid har Reiniusska handelsgården och trähuset på Vasagatan 2 renoverats med högsta ambitionsnivå.

reiniusska-huset

Reiniusska handelsgården

vasagatan-2

Vasagatan 2