Balticgruppens hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss på Balticgruppen och är väl integrerat i vår kärnverksamhet. I vår senaste Hållbarhetsrapport kan du bland annat läsa om vårt bidrag till hållbar utveckling samt hur det speglas till de 17 hållbara målen som sattes av världens länder med Agenda 2030. I relation till vår affärsplan ser vi att sex av målen är särskilt relevanta för oss.

Följande mål är särskilt relevanta för oss på Balticgruppen:
Mål 3: hälsa och välbefinnande
Mål 8: ekonomisk tillväxt
Mål 9: hållbar infrastruktur
Mål 11: hållbara städer
Mål 13: bekämpa klimatförändringar
Mål 17: partnerskap för genomförande

För att bidra till hållbar tillväxt fortsätter vi ta vara på de möjligheter som finns i Kunskapsstaden, området som kopplar ihop Umeå centrum med Universitetsstaden. Kunskapsstaden en möjliggörare för människor och företag att agera hållbart och för att Umeå ska växa hållbart. När vi genomför våra projekt utgår vi från våra fyra nyckelinsikter: koppling, koncentration, kunskapsföretag och kommunikationer – och på så sätt bidrar vi till att nå flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Ta del av Hållbarhetsrapporten 2019

Nu är Balticgruppens Hållbarhetsrapport 2019 klar.

Balticgruppens hållbarhetsarbete

Är du intresserad av att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Klicka här för att läsa mer.