Byggstart för Glitne

”Spaden i taket” skrev VK [länk https://affarsliv24.vk.se/plus/2131769/spaden-i-taket-klart-for-byggstart-av-49-bostadsratter] förra veckan – en passande rubrik när vi inledde bygget av bostadsrättsföreningen Glitne på kvarteret Forsete.

Eftersom mer än 70 procent av de 49 lägenheterna på Utopiagallerians tak nu sålts, innebär det byggstart – mycket roligt!

Enligt mäklare Hans Lundgren är det i huvudsak medelålders personer, både från Umeå och inflyttande, som vill bo stadsnära som har köpt lägenheter i Glitne. Men det finns också några företag bland köparna.

Vi har satsat på genomgående hög standard. Golvvärme på båda planen, vitvaror av bra klass bland annat. Det snabbar på byggprocessen att köparna inte behöver göra tillval. Lägenheterna omfattar 1:or till 4:or, och inflyttningen sker i slutet av 2018.

– Flera av lägenheterna, liksom det gemensamma och unikt utformade gårdsrummet, får utsikt över älven, rådhuset, staden och landskapet bortom. Byggnaden är självständig i sitt uttryck och bidrar till stadens silhuett med sin markanta närvaro, nästan som ett örnnäste. Samtidigt skapar byggnaden genom sin utformning en ny mötesplats för de boende på taket och den kompletterar stadens livliga tillvaro med en mer rofylld dimension, skriver BIG, den innovativa danska arkitektbyrå som utformat Glitne.

Glitne är en del av kvarteret Forsete, som är ett för Umeå unikt förtätningsprojekt. Med galleria, träning, bowling, minigolf, restauranger, hotell, radhus, företag, gymnasieskola och lägenheter i ett och samma kvarter utgör Forsete en stad i staden.

För att nå målet om ett Umeå med 200 000 invånare år 2050, genom hållbar tillväxt, behöver staden växa med 1,5 procent per år. Det motsvarar ungefär 1 800 nya Umeåbor i år vilket prognoserna talar för att vi kommer slå med råge. För att den tillväxten ska vara just hållbar är förtätning en nyckel, och bostäder i centrum är en nyckel till att skapa en levande, blomstrande, trygg stadskärna.

Läs mer på: http://brfglitne.se