Ett levande stadskvarter mitt i Luleå

I centrum av Luleå ligger kvarteret Katten som totalförstördes i en brand 2003. Nu föreslår Balticgruppen att det byggs upp på nytt med fokus på bostäder, hotell, lokaler/verksamheter och parkeringar – allt som hör en levande citykärna till.

Balticgruppen vill bidra med sin kunskap och erfarenhet av stadsutveckling, uppbyggd under decennier i ett växande Umeå. Kvarteret Katten är centralt beläget i Luleå, men upplevs som lite i skymundan. Här i ligger möjligheten – att aktivera en viktig del av stadskärnan.

Balticgruppen har tecknat ett avtal om möjlighet att överta bolaget som idag äger fastigheten. Tillsammans med Luleå kommun för man nu en dialog kring utvecklingsmöjligheterna. Wingårdhs har tagit fram en idéskiss på hur detta nya kvarter skulle kunna te sig, den innefattar ungefär 18 000 kvm med en blandning av verksamheter, kontor, hotell och bostäder ett kvarter som sjuder av liv och rörelse och som skulle ge ett mer levande cityområde.

”Om vi ska nå ett Umeå med 200 000 invånare år 2050, måste vi absolut bidra till strategiska insatser för hela norrlandsregionen. Vi har möjlighet att dela de insikter och erfarenheter vi har gällande stadsutveckling, för att hela regionen ska kunna växa och blomstra”, säger Jonas Olsson, VD för Balticgruppen.