Så här agerar Utopia i och med den nya pandemilagen

Nu är den nya pandemilagen här och vi på Balticgruppen välkomnar den. Den ger oss tydliga restriktioner om hur vi som fastighetsägare till Utopia ska agera för att begränsa smittspridningen. På så sätt kan vi skapa en så säker miljö som möjligt för dig som besöker Utopia och för personalen som arbetar i gallerian.

Detta innebär den nya pandemilagen

Från och med den 10 januari har en ny förordningen, kallad ”begränsningsförordningen”, införts och den innebär rättsligt bindande regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler efterföljs.

De nya restriktionerna innebär bland annat att ett så kallat max-antal har införts – det blir nu obligatoriskt att beräkna det maximala antalet kunder som får vistas i en butikslokal samtidigt. Max-antalet beräknas utifrån lokalens kvadratmeteryta där varje besökare behöver ha minst tio kvadratmeter att röra sig på. Syftet med max-antalet är att minska trängsel.

Butiker behöver därför informera kunder om vilket max-antal som gäller. Detta görs med anslag vid butikens entré och butikerna ansvarar själva för att max-antalet efterlevs. Samtliga butiker i Utopia följer detta.

Undantag för gallerior gällande max-antalet

Den nya pandemilagens föreskrifter om det så kallade max-antalet (antalet tillåtna besökare samtidigt i en butik) av besökare gäller inte köpcentrum och gallerior. Detta beror på att en galleria är en access till arbetsplatser, bostäder, lokaltrafik med mera. Därför har Utopia inte ett anslag om tillåtet max-antal uppsatta vid entréerna.

Självklart arbetar vi på Utopia för att minska trängseln i de gemensamma ytorna i Utopia. För att göra det har vi väktare på plats som kan reglera insläpp av nya besökare och de har mandat att stänga entréerna för nya besökare. Vi säkerställer att du som besöker gallerian har två meters avstånd till andra besökare, med undantag om du är i sällskap med någon i din familj.

Nedan kan du läsa om våra insatser för att skapa en trygg miljö för dig som besöker Utopia.

Detta gör vi i Utopia:

Vi har succesivt anpassat oss utifrån rådande situation och följer självklart alla rekommendationer. Nu ser vi till att göra ytterligare åtgärder i och med den nya pandemilagen.

Besöksräknare

Vi har en besöksräknare och tack vare den vet vilka tider på dygnet samt dagar då Utopia har mer eller mindre beläggning – och det hjälper oss att agera proaktivt. Vi kan därför vara extra uppmärksamma på antal besökare under de tider gallerian har flest besökare, exempelvis vid lunchtid. Du kan planera ditt besök genom att ta del av våra besöksplanerare.

Väktare på plats

Vi har två väktare (från Securitas) som ser till att 2-metersregeln följs. Våra väktare har även möjlighet att begränsa antalet besökare genom att tillfälligt stänga entréerna för nya besökare om de märker att besöksantalet stiger.

Rutiner för användning av WC och familjerum

Utopias familjerum och toaletter är öppna. I dessa utrymmen finns ett max-antal om tre (i respektive rum) och skyltning om detta är uppsatt. Det finns en avgränsad yta för kö utanför korridoren. Toaletterna stängs mellan 13-14 för grundlig städning, allt för att upprätthålla en ren och säker miljö.

Fler handdesinfektionsmaskiner

Vi har fem handdesinfektionsmaskiner i Utopia. De är strategiskt placerade så att du enkelt kan sprita dina händer.

Städning

Extra städning på kontaktytor, exempelvis hissknappar.  

Inga sittmöbler

Vi har tagit bort samtliga sittmöbler. Behöver du vila fötterna finns en platsbyggd bänk på Plan 2 mellan H&M och New Yorker eller så besöker du någon av Utopias caféer eller restauranger.

Information till dig som besöker Utopia

Information om restriktionerna finns uppsatta i gallerian via skyltar och golvdekaler.

Detta kan du göra för att hjälpa till:

  • Sprida ut nödvändiga besök
  • Hålla minst 2 meters avstånd till andra besökare
  • Tvätta händer ofta
  • Stanna hemma vid minsta symptom
  • Respektera butikerna och restaurangers max-antal och var uppmärksam på avståndsmarkeringar.

Tack för att du handlar lokalt hos Utopia och att du håller avstånd. Var rädd om dig själv och andra besökare. Tillsammans minskar vi smittspridningen!