Kvarteret Skruven blir nytt stadskvarter

Kvarteret Skruven, bild av Utopia

Det nu obebyggda parkeringsområdet mellan Magasinsgatan och Götgatan blir plats för ett nytt stadskvarter. Kvarteret Skruven är den senaste i raden av Balticgruppens satsningar på ett tryggt och levande centrum med fler bostäder och verksamheter.
– Tomten är en fantastisk potential för oss i vårt arbete med Umeås utveckling. En tät, koncentrerad stad, byggd för att man ska kunna leva ett hållbart och attraktivt liv, är viktigt för ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050, säger Jonas Olsson, VD Balticgruppen.

Balticgruppen har förvärvat den norra halvan av kvarteret Skruven och äger nu hela kvarteret. Idéarbetet, som genomförts i ett parallellt uppdrag med Utopia Arkitekter och Link, har lett fram till ett stort bostadsprojekt med verksamheter av olika slag, framförallt i gatuplan.

Kvarteret Skruven bidrar till förtätning och en trygg stad där människor rör sig under hela dygnet, precis som systerprojekten Glitne på Utopiakvarterets tak, utvecklingen i kvarteret Balder som till exempel gjort plats för Aleris etablering i Umeå, och planerna för utveckling i kvarteret Brage.
– Vi brinner för det bästa möjliga Umeå och just nu ser vi att de största behoven för stadens utveckling handlar om förtätning och om kopplingen mellan centrum och universitetsstaden. Vi är stolta att kunna utveckla kvarteret Skruven i den linjen, säger Jonas Olsson.

Detaljplaneansökan är inlämnad, men tidsplanen för kommunens process är ännu inte fastställd. Tills detaljplanen är klar och markarbeten kan påbörjas kommer tomten användas som parkeringsplats, precis som idag.