Ny organisation för nästa steg

Vår vision är ett Umeå som år 2050 är 200 000 invånare genom hållbar tillväxt. Det senaste året har vi arbetat fram en affärsplan som ska stötta oss i arbetet mot det bästa Umeå. Vi arbetar just nu med att implementera affärsplanen och ett led i arbetet innebär att vi fortsätter att utveckla vår organisation för att bygga ETT Balticgruppen som ska möta våra kunder och vår omvärlds förväntningar framåt.

1 januari 2019 fusioneras Balticgruppen Fastighet in i moderbolaget Balticgruppen AB och som fastighetschef har vi rekryterat Roger Granberg. Roger kommer närmast från Akademiska hus där han har haft en liknande roll. Roger börjar sin tjänst i december. I övrigt är fastighetsorganisationen intakt, utan förändringar i organisationsstruktur, ansvar och befogenheter.

Ytterligare en sammanslagning sker 1 januari 2019 då Balticgruppen Entreprenad AB fusioneras in i Balticgruppen Bygg AB. Vi rekryterar just nu produktionschefer till den nya organisationen.

HR, kommunikation och IT samlas i en stabsfunktion och kommer att ledas av Susanne Waleij. Hon har de senaste sju åren byggt upp HR-verksamheten som HR-chef hos oss. Nu tar vi nästa steg mot en starkare intern struktur som ska utgöra plattformen för vår leverans. Susanne började sin nya roll den 1 oktober.

Till våra nystartade Great Space hubbar i centrum och på universitetsområdet har vi rekryterat Matilda Henningsson som Community Manager, hon börjar den 1 januari 2019. Matilda har lång erfarenhet av entreprenörskap och företagande och kommer närmast från Svenskt Näringsliv där hon haft rollen som projektledare.
Våra företagshubbar erbjuder entreprenörer och tillväxtbolag kontorsplatser i en gemensam, öppen och kreativ yta s.k. co-working och som skapar förutsättningar för Umeå fantastiska företag,

Balticgruppen ledningsgrupp består från den 1 oktober av David Carlsson (VD), Mattias Forsström (ekonomichef), Susanne Waleij (HR/IT- och kommunikationschef), Björn Johansson (exploateringschef), Thomas Persson (VD Balticgruppen Bygg) och Roger Granberg (fastighetschef från december 2018).