Välkommen till vår nya webb

De senaste åren har vi gjort ett omfattande visionsarbete och arbetat aktivt med att fördjupa vår analys. Vi vill förstå hur vi som företag kan bidra till Umeås framtida tillväxt och samtidigt skapa hållbara förutsättningar för stadens medborgare och företag. Parallellt med det har vi också tagit fram en ny visuell identitet som successivt kommer att tas ut i vår kommunikation. Utvecklingsarbetet sker i olika faser där vi nu går in i den första. Ett av de första stegen är att vi uppdaterar vår webb med nytt utseende. Webbens menyer håller samma struktur men är mobilanpassad för bättre funktionalitet och tydlighet.

Du är varmt välkommen att kontakta vår kommunikationsavdelning om du har några frågor.