Nyproducerade lokaler på Östra Station

Nu utvecklar vi området Östra Station – den nya och hållbara stadsdelen som kopplar ihop Umeå centrum med universitetsstaden.

Här planerar vi att bygga blandstad, vilket innebär att mixa olika typer av funktioner, service och bostäder i samma stadsdel. Vår vision för Östra Station är en stadsdel med utrymme för det enkla, smidiga och hållbara livet. 

Platsen kring Hamrinsberget och tågstationen Umeå Östra utgör redan en nod för Umeås och regionens kommunikationer, med tusentals människor som passerar dagligen. Det har underlättat stadskärnans utbredning i den här riktningen. Dessutom finns en geografisk närhet till utvecklingsområdet Ön och Umeå City Airport.

Hållbara och moderna lokaler

Nu bygger vi moderna kontorsmiljöer på Östra Station, både lokaler för kontor och butiker. Samtliga byggnader kommer att inrymma butikslokaler i bottenplan. Wingårdhs Arkitekter har ritat hela kvarteret och samtliga byggnader kommer att projekteras och produceras så att huset möter kraven på Miljöbyggnad Silver, vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att arbeta i. Goda parkeringsmöjligheter kommer att finns i området.

Lokalytor:

 • Här finns totalt 20 000 kvm lokalyta
 • Skräddarsy lokalytan, från 300 kvm och uppåt

Fördelar att etablera sig här

Det finns flera fördelar för företag att etablera sig på Östra Station. Här har vi listat några av dem:

 • Umeås expanderande stadskärna ​– området kopplar ihop centrum och Universitetsstaden
 • Närhet till centrum, sjukhuset, de båda universiteten, utvecklingsområdet Ön, flygplatsen och Hamrinsberget. ​​
 • Flera kommunikationsmöjligheter: tågstationen, länstrafiken, lokalbussar, cykel- och gångvägar, nära E12 finns här.
 • Ett naturligt flöde av människor då 12 000 människor arbetar i området, vilket är Norrlands största områdesarbetsplats. ​
 • Det hållbara livet i fokus med närhet till service, kommunikationer, mötesplatser.​
 • Utveckla området utifrån idéer som stadsodling och cirkulär ekonomi.​

Inspirationsbilder

Ett område – fyra fastigheter

Området som växer fram på Östra Station byggs i flera etapper och kommer innehålla detta:

 • Kontorshus med plats för lokaler i bottenplan
 • Allmänt parkeringshus samt plats för lokaler, kontor och gym
 • Hyresrätter med lokaler i bottenplan
 • Bostadsrätter med livsmedelsbutiken Coop i bottenplan
Skissbild: Området Östra Stations fyra fastigheter, som samtliga har ritats av Wingårdhs Arkitekter.

Företag som verkar i området idag

 • Livsmedelsbutiken Coop (etablerar sig preliminärt hösten 2022)
 • Umeå Sport och Motion (etablerar sig preliminärt 2024)
 • Ullas kondis, i resecentret Umeå Östra

Karta – här ligger Östra Station

Mellan Umeå centrum och de både universiteten, intill tågstationen Umeå Östra – växter den nya och hållbara stadsdelen Östra Station fram.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 • Roger Granberg

  Fastighetschef
  090-14 46 19

 • Sara Bergh

  Affärsansvarig uthyrare
  090-14 46 60

 • Sara Axelvern

  Affärsansvarig uthyrare
  090-14 46 24

Läs mer om projektet

Klicka här om du vill läsa mer om projektet Östra Station.