Nyproducerade lokaler på Östra Station

Nu utvecklar vi området Östra Station – den nya och hållbara stadsdelen som kopplar ihop Umeå centrum med universitetsstaden. Vår vision för Östra Station är att skapa en stadsdel med plats för det enkla, smidiga och hållbara livet och vi planerar vi för en mix av bostäder, kontor och verksamheter här.

Visionsbilder

Kika in i kontorshuset

Kliv in i kontorshuset för att se lokalerna via filmen nedan.

Fakta om kontorshuset

 • Kontorshuset är ritat av Wingårdhs Arkitekter och uppförs i trästomme.
 • Moderna och hållbara kontorsmiljöer med restaurang och verksamheter i bottenplan.
 • Kontorsbyggnaden kommer att projekteras och produceras så att huset möter kraven på Miljöbyggnad Silver, vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att arbeta i.
 • Här finns 20 000 kvm lokalyta. Skräddarsy lokalytan, från 300 kvm och uppåt.

Fördelar att etablera sig här

Det finns flera fördelar för företag att etablera sig på Östra Station. Här har vi listat några av dem:

 • Umeås expanderande stadskärna ​– området kopplar ihop centrum och Universitetsstaden
 • Närhet till centrum, sjukhuset, de båda universiteten, utvecklingsområdet Ön, flygplatsen och Hamrinsberget. ​​
 • Flera kommunikationsmöjligheter: tågstationen, länstrafiken, lokalbussar, cykel- och gångvägar, närhet till E12.
 • Ett naturligt flöde av människor då 12 000 människor arbetar i området, vilket är Norrlands största områdesarbetsplats. ​
 • Det hållbara livet i fokus med närhet till service, kommunikationer, mötesplatser.​
 • Utveckla området utifrån idéer som stadsodling och cirkulär ekonomi.​
 • Goda parkeringsmöjligheter för cykel och bil kommer att finns i området.

Ett område – fyra fastigheter

Platsen kring Hamrinsberget och tågstationen Umeå Östra utgör redan en nod för Umeås och regionens kommunikationer, med tusentals människor som passerar dagligen. Det har underlättat stadskärnans utbredning i den här riktningen. Dessutom finns en geografisk närhet till utvecklingsområdet Ön och Umeå City Airport.

Området som växer fram på Östra Station byggs i flera etapper och kommer innehålla detta:

 • Kontorshus med plats för lokaler i bottenplan
 • Allmänt parkeringshus samt plats för lokaler, kontor och gym
 • Hyresrätter med lokaler i bottenplan
 • Bostadsrätter med livsmedelsbutiken Coop i bottenplan
Skissbild: Området Östra Stations fyra fastigheter, som samtliga har ritats av Wingårdhs Arkitekter.

Planerade etableringar

 • Livsmedelsbutiken Coop
 • Umeå Sport & Motion (USM)

Hitta hit!

Mellan Umeå centrum och de både universiteten, intill tågstationen Umeå Östra – växer den nya och hållbara stadsdelen Östra Station fram.

Kontakta oss för mer information

 • Roger Granberg

  Fastighetschef
  090-14 46 19

 • Sara Bergh

  Affärsansvarig uthyrare
  090-14 46 60

 • Sara Axelvern

  Affärsansvarig uthyrare
  090-14 46 24

Läs mer om projektet

Klicka här om du vill läsa mer om projektet Östra Station.