Vår Hållbarhetsrapport

Investerar i Umeås framtid

Balticgruppens vision och drivkraft är att skapa det bästa möjliga Umeå – ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt.

Det är ett långsiktigt och utmanande mål, men inte omöjligt att greppa. Med dagens mått mätt skulle det innebära att lägga till ett Luleå till dagens Umeå – fler invånare, men också fler aktiebolag, nya storföretag, fler förskolor, fler studenter, fler lekplatser, fler parkeringsplatser och fler elitklubbar. En stad växer i alla dimensioner, och för att lyckas behöver vi arbeta tillsammans – alla vi som brinner för Umeås utveckling.

Vårt samarbete – mellan kommun, näringsliv, civilsamhället och medborgarna – behöver bygga på Umeås styrkor. Att leda förändring genom att bygga på det som är starkt har gång på gång visat sig ha dramatiskt positiv effekt för människor, miljö och tillväxt. Det har varit utgångspunkten när vi under 2017 lagt en ny affärsplan som leder oss mot visionen.

För att nå målet, alltså den hållbara staden vi ser i horisonten, behöver vi veta var vi står. Därför har vi tittat på Umeå idag, och på vårt eget nuläge. Med bland annat Väven, Konstnärligt campus, Utopia och Marielund i
projektportföljen från de senaste åren har vi kunnat göra viktiga insikter kring stadsutveckling, och den kunskapen är vårt viktigaste bidrag framåt.

Den viktigaste diskussionen från året som gått är den som vi delar med de flesta som verkar för Umeås utveckling. Det handlar om Kunskapsstaden, alltså området som skapas när vi kopplat samman centrum och Umeå universitetsstad. Istället för två, får vi istället en kärna som bär hela stadens styrkor.

Kunskapsstaden leder oss på Balticgruppen till fyra nyckelinsikter, som guidar våra prioriteringar och vägleder vårt arbete med utveckling genom hela företaget.

  1. Det finns ett behov av att driva stadsutveckling som kopplar samman centrum och Umeå universitetsstad.
  2. Det bästa Umeå är en attraktiv och trygg plats att leva och verka i. För att skapa den platsen behövs ett levande centrum med bostäder och verksamheter där människor finns och rör sig dygnets alla timmar.
  3. Vi behöver skapa förutsättningar för nya kunskapsföretag, entreprenörskap och innovation. Dessa företag kommer att bli motorer för hela stadsutvecklingen och locka fler människor att flytta till Umeå. Det ger också möjlighet för studenter att stanna kvar och göra karriär i Umeå efter examen.
  4. För att lyckas behöver vi tänka nytt kring stadens kommunikationer, med Östra stationsområdet som nav. Det gäller att utmana dagens konventioner kring hur vi rör oss i staden, tänka långsiktigt och hållbart och skapa möjligheter för att prova nya lösningar.

Vi lever våra värderingar – handlingskraft, engagemang och professionalitet – genom att direkt ta oss an utmaningen att verkställa möjligheten med Kunskapsstaden. I pågående och kommande projekt bidrar vi till det vi ser som utvecklingen av det bästa Umeå:

ÖSTRA STATIONSOMRÅDET: Ligger i hjärtat av kopplingen mellan centrum och Umeå universitetsstad och är en självklar plats för hållbart
företagande. Vi ser det som ett viktigt projekt för förtätning och en knutpunkt för kommunikationer.

HAMRINSBERGET: Annonserar Umeå universitetsstad mot centrum, och är en självklar plats för kunskap, möten, innovation och företagande, som också ligger precis i knytpunkten för kommunikationer i hela regionen.

LAXEN: På Östra Strandgatan mitt i Umeå, i kopplingen mellan centrum och Umeå universitetsstad, skapar vi plats för kunskapsföretag genom förtätning av staden.

SCIENCE PARK: Vi vill utveckla företagande och innovation på universitetsområdet och samtidigt undersöka affärsmodeller kring
framtidens företag och deras lokaler. Vi tror på flexibla lösningar på flera platser i Kunskapsstaden.

CENTRALA BOSTADSPROJEKT: Brf. Glitne, kv. Skruven, kv. Balder och kv. Brage skapar ett levande centrum med bostäder och verksamheter i samma kvarter.

Vi fortsätter att bidra till och arbeta för en stad där människor kan leva, verka och bo idag och i morgon. Det är kärleken till Umeå som gör att vi investerar i dess framtid. Det är så vi bidrar till en hållbar tillväxt. Vi är med och skapar en stad som ger förutsättningar för att leva ett hållbart liv.

Jonas Olsson, VD

Läs hela vår Hållbarhetsrapport här: BG Hållbarhetsrapport 2018