Vårt hållbarhetsarbete

Balticgruppens hållbarhetsarbete är tydligt integrerat i vår kärnverksamhet. Vår affärsstrategi levererar mot vår vision om det bästa Umeå, där vi skapar förutsättningar för människor och företag att agera hållbart.

Vår fördjupade analys visar att vi gör vårt största bidrag när vi gör det vi kan bäst: att investera långsiktigt för framtiden genom att utveckla, bygga och förvalta fastigheter. För att arbeta hållbart utifrån alla dimensioner för vi också kontinuerlig dialog och samverkar med våra kunder och medarbetare, stadens medborgare och politiker, olika företag och många andra intressenter. Tillsammans får vi gemensam kraft att skapa störst värde kopplat till både lokala och globala mål inom hållbarhet.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete i vår vision för det bästa Umeå och Balticgruppens Hållbarhetsrapport 2018.

Miljö

För att minimera negativ påverkan på miljö följer samtliga av Balticgruppens nybyggnadsprojekt och ombyggnationer både Boverkets byggregler och energikrav. Flera av våra nybyggnadsprojekt följer även certifieringsmodellen Miljöbyggnad. Vårt kontorshusprojekt Strandgatan drivs exempelvis enligt ”Miljöbyggnad Guld”.

Change the game

Vi arbetar långsiktigt för att stärka Umeås attraktivitet. För oss som bygger stad är det naturligt att även engagera oss för och tillsammans med människorna som bor i staden. Med avstamp i det tredje globala målet för hållbar utveckling vill vi bidra till att Umeås medborgare har förutsättningar att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi arbetar för en välmående befolkning i Umeå genom att adressera rörelserikedom och samarbetar med flera organisationer som delar våra värderingar.

En av våra satsningar som ligger oss varmt om hjärtat är Change the game, där vi arbetar för ett nytt tankesätt kring barns och ungas idrottande. Kunskapen vilar på forskning och målet är att främja barns och ungas lust och förmåga att röra sig, så mycket som möjligt och så länge som möjligt. Change the game drivs i samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet, SISU Idrottsutbildarna och Umeå kommun samt våra sponsrade idrottsföreningar IF Björklöven, IBK Dalen, IK Fjällvinden, IKSU innebandy, UHSK, Umeå Bskt, Umeå FC, IFK Umeå skidor och Umeå IK FF.

Balticgruppens Hållbarhetsrapport 2018

Balticgruppens Hållbarhetsrapport 2017