Balticgruppen restaurerar Umeås gamla varmbadhus

Se ritningar och läs mer om förarbetet här:

fasad-mot-norr

fasad-mot-soder

fasad-mot-vaster

fasad-mot-oster

varmbadhuset-aterbruk-av-fasaddetaljer-31-aug-2016

ran-10_varmbadhuset-fargsattning-15-febr-2016_

ÄGIR OCH RAN Stadsplan 1956 (002)

Balticgruppen har under vintern 2017 påbörjat arbetet med att restaurera Umeås gamla varmbadhus nere vid Strandgatan. Detta är en spännande utmaning, då vi har höga ambitioner att återställa husets exteriör till ursprungligt utseende. Denna har, liksom interiören, genomgått många förändringar genom åren. Inne i huset kommer vi att skapa en modern kontorsmiljö som svarar upp emot dagens byggnormer och krav på bland ventilation, brandsäkerhet och tillgänglighet.

Bakgrund

Varmbadhuset uppfördes 1894, på initiativ av borgmästare Albin Ahlstrand, på dennes egen tomt intill borgmästarvillan. Detta sedan Ahlstrand förgäves försökt intressera stadens styrande att bygga ett folkbad. Huset som är ett trähus vilar, på grund av markens lutning, på en hög sockelvåning av tegel. I denna sockelvåning var badhuset inrymt. I dom övre våningarna låg badmästarens och baderskans bostäder I borgmästarens badhus hade umeborna tillgång till fyra badkar, tre duschar, ångskåp och en finsk bastu. Huset användes som badhus fram till 1930, då staden lät bygga ett allmänt bad med simbassäng Öst på stan. Huset har därefter använts för bostäder och verksamheter av olika slag. Under senare år har det stått tomt.

osignerad-ritning-1893
Den osignerade bygglovsritningen från 1893

Ett förändrat hus

Varmbadhuset har genomgått många förändringar under 1900-talets olika decennier. Mest synligt är att sockelvåningens fasad mot gatan har förvanskats genom att nya stora fönsteröppningar tagits upp och att en ny dörr satts in. Utanför vindsvåningen har en balkong tillkommit. I mellanvåningen har husets ursprungliga profilerade korspostfönster bytts till lägre inåtgående tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge och slät insida. Dessutom har borgmästarvillan och varmbadhuset på senare tid byggts ihop med en länk som nu kommer att rivas så att husen återfår sin status som friliggande unika byggnader längs Strandgatan. Invändigt är alla snickerier sedan länge borta.

Trävåningarna kommer att rivas och återuppbyggas

Utredningar har visat att det inte är möjligt att i husets två trävåningar, på ett hänsynsfullt sätt, svara upp emot dagens byggnormer och krav på bland ventilation, brandsäkerhet och tillgänglighet. Exteriören på bottenvåningen i tegel, där badhusverksamheten höll till, kommer att bevaras och dess fasad kommer att restaureras till ursprungligt utseende. De övre våningarna i trä är så nedgångna och förändrade att de kommer att rivas och byggas upp igen, med modern stomme och isolering, men med hög ambition att exteriören ska återställas till det utseende den hade när huset var nybyggt. Nya korspostfönster sätts in och demonterat material återmonteras på fasaden och kompletteras sedan med nytt material med samma dimensioner och profiler som det som det tillvaratagna. Huset kommer att målas med linoljefärg i en ljus kulör.

vasterbottens-museums-arkiv_1

När badhuset byggdes följdes inte originalritningen helt. Fasadens listverk fick annan placering och de kontursågade takdekorationerna slopades. Varför är inte känt. (Bildkälla: Västerbottens Museums arkiv)

Byggnadsantikvarisk medverkan

I projektet medverkar byggnadsantikvarie Lena Tengnér, som är certifierad sakkunnig för kulturvärden. Hon menar att varmbadhuset är ett enkelt hus, men att det har en speciell historia som gör det intressant. Och att det är ett viktigt inslag i den sammanhållna miljö av gamla byggnader som efter stadsbranden 1888 uppfördes utmed älven. Om tillvägagångssättet vid husets restaurering säger hon så här:

”Det finns idag, tyvärr, inte mycket av ursprungshuset att bevara, förutom en ganska sargad stomme. Det är ytterst sällan jag som antikvarie tycker att en rekonstruktion av en äldre byggnad är intressant och motiverad. Men i just det här fallet tycker jag det, särskilt som Balticgruppens ambitioner att återställa varmbadhusets ursprungliga utseende är höga och vissa originaldetaljer som ändå finns kvar kommer tas till vara för att återmonteras.”

Balticgruppens styrelseordförande Jonas Olsson om projektet

”Vi vet att varmbadhuset betyder mycket för många umebor och det känns bra att vi nu kommer igång med det här projektet, men det är också en utmaning eftersom exteriören ska återställas till sitt ursprungliga utseende. Därför känns det väldigt bra att vi har knutit till oss bästa möjliga kompetens när det gäller byggnadsvård”, säger Jonas Olsson.

vasterbottens-museums-arkiv_2-png vastra-hamngatan-1930-talet

Foto från 1930-talet. (Bildkälla: Västerbottens Museums arkiv)

Så här kommer restaureringen att gå till

 1. Den i sen tid tillkomna länken mellan borgmästarvillan och varmbadhuset kommer att rivas.
 2. Borgmästarvillans frilagda västfasad kommer att restaureras till ursprungligt utseende.
 3. Varmbadhusets övre våningar i trä kommer att rivas varsamt. Under rivningens gång dokumenteras byggnaden, dess konstruktion och fasaddetaljer samt rester av invändiga ytskikt
 4. Valda delar av fasadmaterialet kommer att demonteras för att återanvändas
 5. Bottenvåningen i tegel, där badhusverksamheten höll hus, kommer att bevaras och dess fasad restaureras till ursprungligt utseende. Detta innebär ett återställande av de ursprungliga fönsteröppningarnas storlek och läge. Arbetet utförs i första hand med återanvänt tegel från fasaden, i andra hand med tegel så lika befintligt som möjligt
 6. Övervåningarna byggs upp igen, med modern stomme och isolering, men med hög ambition att exteriören ska återställas till det utseende den hade när huset var nybyggt.
 7. Nya utåtgående korspostfönster, tillverkade med originalritning från 1893 och tidiga foton som förebild, sätts in.
 8. Demonterat fasadmaterial återmonteras på den nya stommen och kompletteras med nytt material med samma dimensioner och profiler som det som det tillvaratagna materialet.
 9. Taket beläggs med plåt.
 10. Två skorstenar kommer att uppföras. De kommer att få samma proportion och samma trappade krön som husets befintliga skorstenar har.
 11. Byggnaden får en tidstypisk färgsättning, anpassad till den omgivande miljön. Utvändigt kommer huset att målas med linoljefärg i en ljus kulör.        

ny-fasad-efter-renovering
Ny fasad efter restaurering

befintlig-fasad-innan-restaurering

Befintlig fasad innan restaurering