Umeås självklara mötes- och handelsplats

Med Utopia har Umeås centrum fått nytt liv. Utopias tre entréer binder samman Vasaplan med Kungsgatan och Rådhustorget på ett helt nytt sätt, och skapar nya rörelsemönster i staden.

Utopias torg ses också som ett komplement till Rådhustorget, en väderskyddad plats för informella möten, underhållning och upplevelser. Utopia omfattar ca 19 000 kvadratmeter med ett 60-tal verksamheter anslutna till handel, restauranger och kaféer.

Utopia andas nutid och storstadskänsla med hög kvalitet i design och materialval. Dagsljuset från taklanterninen skapar en ljus och luftig miljö. Den generösa takhöjden ger ljus och en öppen känsla som skapar bra överskådlighet över butiker, restauranger och flödena mellan de olika planen. White Arkitekter har ansvarat för utformningen av exteriören av kvarteret och retailkonsulterna Ågren för interiören i Utopia.

Till skillnad från många andra offentliga byggnader som smyckas med konstverk så är konsten i Utopia helt integrerad i arkitekturen. Det är konstnären Monica L Edmondson som har skapat en mönsterbild för kvarteret Forsete som går igen i glaspartier i hotellbyggnadens fasad, i detaljer på fasaden mot Kungsgatan, i skärmtaket ovanför hotellfoajén och i innertaket i Utopia.

Läs mer på här.