Information 2016-07-08

Vi har några glädjande nyheter. På grund av att sprängningsarbetet lyckats så bra under veckan som gått kommer vi och våra entreprenörer nu att kunna slutföra sprängningarna för denna etapp (område 1-3 enligt nedan) redan under nästa vecka. Det betyder också att vi stänger ner arbetet på området under vecka 29 och 30.

Under vecka 31 drar arbetet igång igen. Då kommer bland annat kulvertar att sprängas och undergrunderna för två av husen att framställas.

(Klicka på bilden för att förstora den.)

________________________________

In English:

We have some good news. Because of the good outcome of the blasting work during this past week, we and our contractors will now be able to complete the blastings for this area (area 1-3 below) as early as next week. It also means that we will shut down work in the area during week 29 and 30.

During week 31 the work starts again. Then, among other work, the culverts will be blasted and the foundations of two of the houses to be produced.

(Click on the picture to make it bigger.)