Information 2016-10-11

Umeå kommun kommer under denna vecka (vecka 41) att spränga bort en bergsklack i schakten längs cykelbanan parallellt Tvistevägen 11A. Bergsklacken påträffades morse (tisdagen den 11 oktober) och behöver sprängas bort innan modultransporterna påbörjas nästa vecka. Borrnings- och sprängningsarbetet påbörjas onsdag och färdigställs torsdag.

Fjärrvärmeinväxlingen som genomfördes under tisdagen den 11 oktober gick bra och arbetet var klart redan vid lunchtid.

_________________________

In English:

Umeå kommun is going to blast a rock outcrop in the shafts along the cycle path parallel Tvistevägen 11A during this week (week 41). The shaft was found this morning (Tuesday 11 October) and need to be blasted away before module shipments begin next week. Drilling and blasting work begins Wednesday and will be completed Thursday.

The new connection of the district heating that was conducted on Tuesday 11 October went well and the work was already clear at lunchtime.