Information 2016-11-09

På måndagen den 14 november klockan 08:30 – 11:30 stängs både varm- och kallvattnet av på Tvistevägen 1-11. Detta på grund av att en inkoppling ska ske för den utökade vattenledningen.

Tiden är vald så att morgontoaletten ska hinna vara avklarad (förutom för sjusovaren) och vara klart till matlagningen vid lunch. Det är tvättstugetiderna som blir lite kritiska. Tänk därför på att boka om er tvättid om den är lagd vid den aktuella tidpunkten.

Ett tips är även att innan avstängningen spola upp vatten i en hink, tillbringare eller dylikt om du behöver för att spola toaletten, laga mat eller annat.

På måndagen den 14 november klockan 08.30 – 11.30 stängs varm- och kallvattnet av på Tvistevägen 1-11. Läs mer här.

__________________________________________________

In English:

On Monday 14 of November at 08:30 to 11:30 we have to close both hot and cold water on Tvistevägen 1-11. This is because that a connection will be done to the additional water pipe.

The time is selected so that the morning toilet is completed (except for the “late risers”) and then be ready for cooking at lunch. There are laundry room reservations that becomes a little critical. Remember to rebook if your wash time is placed at the current time.

One tip is to flush water into a bucket, jug or similar if you need to flush the toilet, cook or otherwise prior to the shutdown.

On Monday 14 of November at 8:30 to 11:30 am both hot and cold water will be turned off on Tvistevägen 1-11. Read more here.