Information 2016-12-06

På fredagen den 9 december bryts strömmen till några av byggnaderna på Tvistevägen 1-11 på grund av inkoppling av byggström. Strömbortfallet pågår under cirka 10 minuter och kommer att inträffa någon gång mellan klockan 12 och 14.

Berörda byggnader:
• Tvistevägen 3A-3B
• Tvistevägen 5A-5B

__________________________________________________

In English:

On Friday, December 9, power supply to some of the buildings on Tvistevägen 1-11 because of the new connection of building power. Power shortfall will last approximately 10 minutes and will occur sometime between 12 and 14 pm.

Affected buildings:
• Tvistevägen 3A-3B
• Tvistevägen 5A-5B