Information 2017-01-12

God fortsättning på det nya året!

Under nästa vecka (vecka 3 – 16-22 januari) kommer framkomligheten på området att minska. Se även bild nedan. Det är förbjudet att vistas inom det gulmarkerade området är lyftkranen står. Höga lyft betyder stor fara!

Viktigt att tänka på:

  • Följ den temporära grönt streckade linjen.
  • Gå ej längs cykelbanan under byggarbetstid (klockan 06.00 – 19.30.
  • Tunga transporter betyder bred last! (Se röd linje.)
  • Sophuset på området är avstängt vecka (information om detta har gått ut tidigare).

Tack för att ni respekterar avspärrningar och omledning av trafiken!

(Klicka på bilden för att förstora den.)

__________________________________________________

In English:

Good continuation of the new year!

During the next week (week 3 – January 16 to 22), the accessibility of the area will be reduced. See picture below. It is prohibited to stay within the yellow marked area is the crane stands. High lifting means great danger!

Important to remember:

  • Follow the temporary green dotted line.
  • Do not go along the bike path during construction hours (at 6:00 am to 7:30 pm.
  • Heavy transport means wide load! (See read line.)
  • The garbage house in the area is closed during week 3 (information about this have gone out earlier).

Thank you for respecting closures and diversion of traffic!

(Click on the picture to make it bigger.)