Information 2017-02-15

Sprängningsarbeten måndag till fredag klockan 07-18 pågår på tomten mot Ålidhem under cirka tre veckor till. Förutom den sprängning som görs för grunderna så skall VA-arbeten förläggas tvärs över vägen.

1-2 dagars sprängning kommer också att ske vid punkthuset mot universitetet. Detta innebär att Akademileden kommer att ledas om temporärt under cirka två veckors tid.

Respektera avstängningar och omledningar. Det är förbjudet att beträda arbetsområdet på grund av risk för höga fall/personskada.

På markerat område mot landstingets parkeringsyta kommer avverkning att ske inom kort.

Tack för visad hänsyn!

(Klicka på bilden för att förstora den.)

__________________________________________________

In English:

For about three weeks there will be blastings against Ålidhem throughout the days Monday til Friday at 7 a.m. until 6 p.m.

1-2 Days of blasting will also take place at the higher house against the university. (See 27-28/2 Sprängning on the picture below.) This means that the Academy trail will be diverted temporarily for about two weeks.

Respect closures and diversions. It is prohibited to enter the working area because of the risk of high falls / injury.

In the selected area (See Avverkning on the picture below.) against Västerbottens läns landsting parking space there will be harvesting of trees shortly.

Thanks for your consideration!

(Click on the picture to make it bigger.)