Information 2017-06-14

Här kommer en liten uppdatering om arbeten om och ikring din bostad.

Från midsommarveckan och framåt kommer finplanering av marken påbörjas runt husen i etapp 1. Ytorna kommer att avjämnas och det blir matjord/grässådd samt plattläggning vid entréerna.

Arbetsgången kommer att påbörjas nere vid Tvistevägen 7C och därefter Tvistevägen 5D, 5C och 3D.

I samband med detta kommer även cykelställ att placeras ut. För er på Tvistevägen 7C och 5D ber vi att ni företrädesvis placerar era cyklar i cykelförråden för att vi inte ska behöva flytta på cyklarna.

Målning av cykelförråden och asfalteringen av kvartersvägen blir senare i höst.

Vi ber om förståelse och tålamod om att det kan bli lite råddigt kring entréerna under denna tid men tanken blir att det ska bli bra i slutänden.

För etapp 2 som ligger närmre Ålidhem är grundplattorna strax gjutna. Därefter kommer de nya husen att monteras. Under vecka 26 – 28 monteras det första huset och resterande två husen monteras under vecka 32 – 35 efter semestern.

Vid frågor, var god kontakta bostad@balticgruppen.se

Informationen finns även på vår hemsida: balticgruppen.se/projekt/nybyggnation-av-fler-studentbostader/

Glad sommar!

__________________________________________________

In English:

Here’s a little update about the jobs about and ticking your home.

From the midsummer week onwards, fining of the soil will begin around the houses in stage 1. The surfaces will be leveled off and there will be ground and grazing as well as placement at the entrances.

The process will begin at Tvistevägen 7C and thereafter Tvistevägen 5D, 5C and 3D.

In connection with this, bicycle racks will also be placed. For you on Tvistevägen 7C and 5D we ask that you rather place your bikes in the bicycle wires so that we don’t have to move the bikes.

Painting of the bicycle wire and the asphalting of the quay will begin later this fall.

We ask for patience that it may be a little bit advisable about the entrances during this time, but the idea is that it will be good at the end.

For stage 2 located near Ålidhem the ground plates are immediately molded. Then the new houses will be mounted. During week 26 – 28, the first house is installed and the remaining two houses will be installed during week 32 – 35 after the holiday.

For questions, please contact bostad@balticgruppen.se

The information is also available on our website: balticgruppen.se/projekt/nybyggnation-av-fler-studentbostader/

Happy summer!