Information 2018-05-25

Information till boende angående borrning och sprängning

Under nästkommande vecka (vecka 22) kommer Norrbottens Bergteknik att borra i de klipphällar som behöver sprängas bort för de nya byggnationerna gällande husen till Etapp 3 på Tvistevägen.

Borrningsarbete startar på måndag den 28 maj efter lunch. Arbetet pågår fram till klockan 18.00 (därefter vardagar klockan 07.00-18.00).

Sprängning kommer att ske under kontrollerade former där ytan täcks. Det finns därför ingen anledning för oro. Sprängledaren avgränsar erforderliga områden och ser till att ingen befinner sig inom riskzonen de korta stunder sprängningen sker.

Borrnings- och sprängarbetena kommer att pågå under totalt 1 -2 veckor.

Tack för er förståelse!

___________________________
In English:

Information for accommodation regarding drilling and blasting

During the next week (week 22), Norrbottens Bergteknik will drill into the rocky hills that need to be blown away for the new buildings regarding the houses to Etapp 3 on Tvistevägen.

Drilling work starts on Monday, May 28 after lunch. The work is in progress until 6.00 pm (after weekdays from 7 am to 6 pm).

Explosion will occur under controlled forms where the surface is covered. There is therefore no reason for concern. The explosion defines the required areas and ensures that no one is in danger zone the short times the blasting occurs.

Drilling and explosion work will last for a total of 1-2 weeks.

Thank you for your understanding!