Information 2018-09-07

Grävning på grund av läckage

På måndagen den 10 september påbörjas grävning för att lokalisera vattenläckage på kulvert vid Tvistevägen 5-9. Detta innebär att det blir begränsad framkomlighet i området.

Vänligen respektera avspärrningarna!

Mer information kommer när läckaget är hittat.
___________________________
In English:

Excavation due to leakage

On Monday, September 10th, excavation will begin to locate a water leakage at the culverts at Tvistevägen 5-9. This means that there is limited accessibility in the area.

Please respect the barriers!

More information when the leakage is found.