Information 2018-11-13

Från och med den 22 oktober fram till lucia (vecka 43-50) kommer de nya husen i Etapp 3 att monteras. Detta innebär att stora volymleveranser ska transporteras in till området och lossas för kranmontage. Intransporterna kommer att ske från klockan 06.30 till 20.00 (ungefärlig tid) måndag – torsdag. Då transporterna kommer korsa Akademileden, som går igenom området, blir det tidvis störningar. Lindbäcks Bygg kommer att ha flaggvakter på plats som stoppar gående och cyklister när det behövs.

För att ge plats åt transportfordonets svängradier så kommer ett antal cykelparkeringar att stängas av. För er som parkerar cykel vid inringade områden (se kartbild nedan) ber vi att ni under denna period hittar annan parkering.


(Klicka på bilden för att göra den större.)

När sedan volymerna kommer på plats så slutförs därefter de invändiga arbetena.

Vi ber er att respektera avspärrningarna och stopp så att inga olyckor inträffar under in- och uttransporterna.
___________________________
In English:

From October 22 until Lucia (week 43-50), the new houses in Stage 3 will be installed. This means that large volumes must be transported to the area and unloaded for crane assembly. The transports will take place from 06:30 to 20:00 (approximate time) Monday – Thursday. As the transports cross the Akademileden, which passes through the area, it will occasionally interfere. Lindbäcks Bygg will have flag guards in place that stop pedestrians and cyclists when needed.

In order to accommodate the pivotal radius of the vehicle, a number of bicycle parking spaces will be turned off. For those who park bicycles in the area (see map below) we ask that you find other parking during this period.


(Click on the picture to make it bigger.)

Once the volumes come into place, the internal work will be completed.

We ask you to respect the locks and stop so that no accidents occur during entry and exit.