Vi bygger fler studentbostäder

Campus X Bostäder i Umeå AB bygger fler studentbostäder på Tvistevägen.

(Information in English down below.)

Vi hoppas att ni har förståelse för det arbete som pågår på området och den byggnation som genomförs! Lägenheterna/husen byggs i etapper. Mer information hittar ni nedan.

Information om vad som händer på byggarbetsplatsområdet hittar ni i menyn till vänster.

Etapp 1 och 2

(Klicka på bilden för att göra den större.)

Etapp 1: Av de 237 lägenheter som etappen 1 innefattar så var 64 av dem färdiga för inflyttning vid månadsskiftet januari/februari 2017. Vid månadsskiftet feb/mars var ytterligare 64 lägenheter inflyttningsklara och sen rullar det på…

Etapp 2: Totalt 302 tillkommande lägenheter. Om allt går enligt plan kommer dessa att stå klara till våren 2018.
________________________________________________________________________________

Information in English: Campus X Bostäder i Umeå AB is building more student housing on Tvistevägen.

We hope that you have an understanding of the work in progress and the construction work that is carried out! The apartments/houses is built in stages. More informationen about that down below.

Information about the work you can find in the menu on the left.

Stage 1 and 2

(Click on the picture to make it bigger.)

Stage 1: Of the 237 apartments that phase 1 includes, 64 where ready for rental at the end of January 2017. At the end of Feb / March the additional 64 apartments are ready for rental, and then it continues…

Stage 2: There will be an additional 302 apartments (in addition to the existing buildings and stage 1). If everything goes according to plan, these apartments will be available for rent in the start of the spring semester