Under byggtiden

Det är på den tidigare parkeringsytan som kontorshuset uppförs. Av säkerhetsskäl måste därför strandpromenaden hållas stängd under byggtiden.

Omledning av trafik

Arbetsplatsområdet sträcker sig mellan Östra Strandgatan och strandpromenaden. I samråd med Umeå kommun har bedömts att strandpromenaden av säkerhetsskäl måste hållas avstängd under byggtiden. Avstängningen sker under vecka 7. Gång- och cykeltrafiken leds därför om till Östra Strandgatan. Den bredare gång- och cykelväg som skapats på norra sidan gatan innebär att biltrafiken måste enkelriktas.

För besökare finns parkeringsplatser längre österut nära konstnärligt campus.

Vi hoppas att ni som påverkas har överseende med förändringarna!

Omledning av trafik (Klicka på bilden för att förstora den.)