Planbesked Backen 8:6

För att nå visionen – ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050 behöver vi utveckla Umeå. Idag sker Umeås tillväxt främst genom förtätning och komplettering. Som fastighetsutvecklare vill vi vara med och bidra till det.

Fakta

Fastighetsbeteckning
Backen 8:6
Fastighetsadress
Backenvägen 154
Status
Beviljat planbesked

Byggnadsnämnden har beviljat ansökan om planbesked för fastigheten Backen 8:6, Umebygdens före detta sjukhem. Processen är i ett väldigt tidigt skede men som fastighetsägare vill vi redan nu ge information om detta.

Tomtgräns Backen 8:6, Umebygdens före detta sjukhem

Vi ser potential att utveckla och komplettera den befintliga byggnaden och platsen. Därigenom tror vi oss kunna göra området ännu attraktivare. Som fastighetsutvecklare är vår inriktning att bygga blandstad, det vill säga en mix av bostäder, verksamheter och service. I ansökan har vi bland annat ansökt om att bygga på två våningar på den befintliga byggnaden men om det blir så kommer att klargöras i den kommande processen som alltså ägs av kommunen.

Vad händer nu?

När ett planbesked har beviljats kommer Umeå kommun att ta fram en ny detaljplan för området. Det är ett väldigt omfattande arbete och av vår erfarenhet kan det ta ett antal år. Projektet är därför i ett väldigt tidigt skede vilket gör det svårt att ge mer information om tidplan och vad den i detalj kommer att innebära, eftersom hela planprocessen ligger framför oss. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett förhandsbesked där kommunen tar ställning om åtgärden som ansökan avser är lämplig eller inte lämplig att genomföra utifrån kommunens översiktsplan, behov och det allmänna intresset. När en fastighetsägare vill bygga för nya verksamheter eller bostäder behöver vanligtvis en detaljplan upprättas. Den processen inleds med en ansökan om planbesked. Kommunen tar beslut om att bevilja planbeskedet eller inte.

Så här ser detaljplaneprocessen ut

Kontakta oss om du har frågor

  • Annika Ljungblad

    Fastighetsutvecklare
    090-71 72 38

  • Björn Johansson

    Exploateringschef
    090-71 72 33

Du kan även kontakta Umeå kommun, som handlägger alla ansökningar om planbesked. Klicka här för kontaktuppgifter och öppettider (du skickas till Umeå kommuns hemsida)