Corporate Social Responsibility

För oss betyder Corporate Social Responsibility att vi genom vårt engagemang bidrar till att stärka attraktionen för att bo och arbeta i Umeå.

Genom det har Balticgruppen möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med staden. Det som är bra för Umeå är bra för oss.

Vi ser allt vårt CSR arbete som ömsesidiga åtaganden och arbetar långsiktigt tillsammans med flera föreningar i Umeå. En självklarhet för alla samarbeten är att organisationen i fråga och Balticgruppen har gemensamma värderingar.

Genom vår satsning Change the game arbetar vi för ett nytt tankesätt kring barns idrottande. Kunskapen kommer från forskningen och målet är att barn ska tycka att det är roligare att sporta och leva livet på ett sätt som håller oss friska som gamla. Att man dessutom kan öka sina chanser att på sikt bli riktigt bra i en sport är en bonus.

Change the game är ett samarbete med våra sponsrade idrottsföreningar, Umeå kommun, Sisu och Idrottshögskolan Umeå Universitet.

Har du en fråga rörande Balticgruppens CSR arbete kan du kontakta oss här.