Behandling av personuppgifter vid ansökan om sponsring

När du gör en ansökan om sponsring till oss behöver du ange personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig. Personuppgifter som behandlas är de som du noterar i formuläret och innefattar:

  • Namn
  • E-post
  • Organisation/företag/förening

Övriga uppgifter som du tillhandahåller genom fritext fält.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna kontakta dig med vårt svar på din ansökan.

Vi behandlar uppgifterna baserat på vårt berättigade intresse att ta ställning till din fråga om sponsring som du skickat in.

Så här länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifter sparas i 12 månader efter att de skickats in.

För att läsa mer om Balticgruppens generella information avseende behandling av personuppgifter klicka här.