Skolgatan 67

På Skolgatan 67A ligger fastigheten Nanna 8. Byggnaden ritades av F.O. Lindström som gymnastikhus för läroverk och stod klar 1892. Idag är fastigheten under utveckling. Campus X äger fastigheten och Balticgruppen förvaltar den.  

Area: cirka 740 kvm 
Byggnadsår: 1892 
Adress: Skolgatan 67A