Att tänka på när du flyttar

När du ska flytta genomförs en besiktning av lägenheten. Besiktningen bokar du på egen hand i god tid innan avflytt via vår växel, 090-71 72 00. Besiktningstider finns mellan klockan 08.00 och 17.00 alla vardagar (se även våra öppettider och avvikande öppettider för mer information) och tar ungefär 30-60 minuter, beroende på storlek på lägenheten och vilka åtgärder som behöver genomföras.

Lägenheten ska vid besiktningstillfället vara utstädad och tom och det är önskvärt att du som avflyttande hyresgäst (alternativt någon vän eller familjemedlem) är närvarande vid besiktningen.

Om du inte kan närvara kontaktar vi dig efter besiktningstillfället om det är någonting du behöver åtgärda eller blir ersättningsskyldig för. Om ditt kontrakt har upphört att gälla har du ingen rättighet att åtgärda någonting i lägenheten och blir därför ersättningsskyldig för eventuella skador så som trasiga lampor, undermålig städning eller liknande.

Om lägenheten inte är tillräckligt städad och du inte har möjlighet att åtgärda detta innan ditt kontrakt upphör att gälla, beställer vi städning via ett städbolag och skickar en faktura till dig. Samtliga fakturor vi skickar innehåller en administrativ avgift på 250 kronor.

Att tänka på vid när du flyttar:

 • Adressändring: När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift. Adressändring gör du på Skatteverkets hemsida.
 • Lämna hyresgästpärm i lägenheten så att den är synlig vid besiktningen.
 • Samtliga glödlampor ska fungera vid avflytt.
 • Rengör bakom kylskåpet och spisen/ugnen.
 • Filtret i spisfläkten ska rengöras.
 • Avloppen i golvbrunn och handfat ska vara rengjorda.
 • Om elementen innehåller ett filter ska detta rengöras.
 • Samtliga fönster ska rengöras.
 • Om du använder en tvättcylinder är det bra att du lämnar den i lägenheten vid besiktningen.
 • Samtliga nycklar ska lämnas in vid avflytt, senast klockan 12 första vardagen i månaden. Om nycklar saknas debiterar vi för detta.
 • Inga privata ägodelar lämnas i lägenheten (om inget annat avtalats med inflyttande hyresgäst).