Att tänka på när du flyttar

När du har sagt upp din lägenhet och avflyttningsdagen börjar närma sig är det dags att boka besiktning. Den bokar du på egen hand i god tid innan avflytt via vår växel, 090-71 72 00 eller genom att skicka ett mail till vår bostadsmail.

Besiktningstider finns mellan klockan 07.30 och 15.00 alla vardagar (se även våra öppettider och avvikande öppettider för mer information) och tar ungefär 15-30 minuter, beroende på storlek på lägenheten och vilka åtgärder som behöver genomföras.

Lägenheten ska vid besiktningstillfället vara utstädad och tom och det är önskvärt att du som avflyttande hyresgäst (alternativt någon vän eller familjemedlem) är närvarande vid besiktningen.

När besiktningen är genomförd skickas protokollet ut till den mailadress du har angivit hos oss. Titta noggrant igenom protokollet. Om det finns åtgärder du behöver göra eller om du blir ersättningsskyldig till något hittar du den informationen där. Om ditt kontrakt har upphört att gälla har du ingen rättighet att åtgärda någonting i lägenheten och blir därför ersättningsskyldig för eventuella skador så som trasiga lampor, undermålig städning eller liknande.

Om lägenheten inte är tillräckligt städad, och du inte har möjlighet att åtgärda detta innan ditt kontrakt upphör att gälla, kommer vi att vidarefakturerar städkostnaden till dig. Samtliga fakturor vi skickar innehåller en administrativ avgift på 250 kronor.

Tips vid flyttstädning

Att tänka på vid när du flyttar:

  • Adressändring: När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift. Adressändring gör du på Skatteverkets hemsida.
  • Städtips hittar du i länken ovan.
  • Om lägenheten har en hyresgästpärm: Lämna den synlig vid besiktningen.
  • Samtliga glödlampor ska fungera vid avflytt.
  • Om en tvättcylinder hör till lägenheten ska den finnas synlig i lägenheten vid besiktningen.
  • Samtliga nycklar ska vid avflytt lämnas in på vårt kontor på Rådhusesplanaden 2C, 4 trappor, senast klockan 12 första vardagen i månaden. Observera att inga nycklar får lämnas kvar i lägenheten eller vid avflyttsbesiktningen! Om nycklar saknas beställer vi ny låscylinder/nycklar och vidarefakturerar kostnaden (inklusive administrationsavgift) till dig.
  • Inga privata ägodelar lämnas i lägenheten. (Om du och inflyttande hyresgäst ändå kommit överens om att ägodelar ska lämnas kvar ska detta informeras av inflyttande hyresgäst genom att denne skickar ett mail till bostadsmail.)