Vill du hyra ut i andra hand?

Andrahandsuthyrning måste godkännas av hyresvärden och det är du som hyresgäst som själv ansvarar för att en person vill hyra din lägenhet i andrahand. Som hyresgäst (och hyresvärd till andrahandshyresgästen) ansvarar du fortfarande för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vi rekommenderar därför att du och andrahandshyresgästen skriver ett hyresavtal er emellan.

Våra regler för andrahandsuthyrning:

  • Max tid för uthyrning i andra hand är 12 månader. Dock godkänner vi bara uthyrningen för sex månader i taget.
  • Personen som hyr i andra hand måste vara minst 18 år.
  • Skäl att hyra ut i andra hand är: prova på studier/praktik (intyg krävs) på annan ort eller visstidsarbete på annan ort (intyg krävs) och samboskap.

Andrahandsuthyrning blankett
Exempel

Blanketten fylls i och skickas (tillsammans med eventuellt intyg) till:

Balticgruppen Fastighet AB
Box 489
901 09 Umeå