Östra Station – Östermalmsgatan

Hållbara lokaler i ett hållbart området

Östra Station – Umeås nya och hållbara området – bidrar till att binda ihop Umeå centrum med universitetsstaden. Visionen för Östra Station är att skapa en plats för det enkla, smidiga och hållbara livet och vi tillföra en mix av bostäder, kontor och verksamheter hit.

Så här kommer kontorshuset att se ut:

Fakta om kontorshuset

 • Kontorshuset är ritat av Wingårdhs Arkitekter och uppförs i trästomme.
 • Totalt får kontorshuset elva våningsplan, varav åtta våningsplan byggs med trästomme.
 • Moderna och hållbara kontorsmiljöer med restaurang och verksamheter i bottenplan.
 • Kontorsbyggnaden kommer att projekteras och produceras så att huset möter kraven på Miljöbyggnad Guld, vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att arbeta i. Guld är den högsta certifieringen.

Fördelar med att etablera sig här

Det finns flera fördelar för företag att etablera sig på Östra Station. Några av dem är dessa:

 • Umeås expanderande stadskärna ​– området kopplar ihop centrum och Universitetsstaden
 • Närhet till centrum, sjukhuset, de båda universiteten, utvecklingsområdet Ön, flygplatsen och Hamrinsberget. ​​
 • Flera kommunikationsmöjligheter: tågstationen, länstrafiken, lokalbussar, cykel- och gångvägar, närhet till E12.
 • Ett naturligt flöde av människor då fler än 12 000 människor arbetar i området, vilket är Norrlands största områdesarbetsplats. ​
 • Det hållbara livet i fokus med närhet till service, kommunikationer, mötesplatser.​
 • Utveckla området utifrån idéer som stadsodling och cirkulär ekonomi.​
 • Goda parkeringsmöjligheter för cykel och bil kommer att finns i området.

Ett området – fyra kvarter

Platsen kring Hamrinsberget och tågstationen Umeå Östra utgör redan en nod för Umeås och regionens kommunikationer, med tusentals människor som passerar dagligen. Det har underlättat stadskärnans utbredning i den här riktningen. Dessutom finns en geografisk närhet till utvecklingsområdet Ön och Umeå City Airport.

Området som växer fram på Östra Station byggs i flera etapper och kommer innehålla detta:

 • Kontorshus med plats för lokaler i bottenplan
 • Allmänt parkeringshus samt plats för lokaler, kontor och gym
 • Hyresrätter med lokaler i bottenplan
 • Bostadsrätter med livsmedelsbutiken Coop i bottenplan

 

Om fastigheten

Area: cirka 10 000 kvm
Byggnadsår: 2021-2024
Adress: Östermalmsgatan
Arkitektkontor: Wingårdhs

Kontakt

Välkommen att kontakta våra affärsansvariga uthyrare eller maila oss för mer information.