Våra lokaler

Vi erbjuder LOKALER FÖR FRAMGÅNGSRIK OCH HÅLLBAR FÖRETAGSUTVECKLING

Vi har en vision om det bästa Umeå. För att nå vårt mål behöver vi känna till och förstå vilka behov du har som kund och det vill vi uppnå genom en nära relation och kontinuerlig dialog. Flexibilitet är idag en förutsättning för företagande och entreprenörskap. Därför vill vi möta dina lokalbehov med nytänkande affärslösningar.

Vårt stora fastighetsbestånd ger oss möjligheten att hitta anpassade lösningar för nya och befintliga kunder. När du har blivit vår kund vill vi gärna bidra till att stödja din verksamhets utveckling, oavsett om behovet är nya lokaler (större eller mindre) eller anpassningar av befintliga lokaler.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med lokalanpassningar och kan därför möta dig i utformningen av er fysiska arbetsmiljö. Vårt arbete vilar på en övertygelse om att funktionella lokaler med hög kvalitet får människor att må bättre, vilket kan bidra till att öka medarbetarengagemang, produktivitet och er attraktivitet som arbetsgivare. Vi vet att lokalerna gör skillnad.

Nyhet! Lokaler på Östra Station

Vi utvecklar området Östra Station och bygger moderna kontorsmiljöer på Östra Station, både lokaler för kontor och butiker. Samtliga byggnader kommer att inrymma butikslokaler i bottenplan. Wingårdhs Arkitekter har ritat hela kvarteret och samtliga byggnader kommer att projekteras och produceras så att huset möter kraven på Miljöbyggnad Silver, vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att arbeta i.

SÖKER DU LOKAL?

Vi har moderna kontors-, butiks,- och verksamhetslokaler med attraktiva lägen i hela Umeå. Läs gärna mer om våra pågående och kommande projekt.

Se våra lediga objekt här

Våra fastigheter

Kartan visar var våra lokaler finns. Vi publicerar kontinuerligt våra lediga lokaler på objektvision.se.

Kontakt

Välkommen att kontakta våra affärsansvariga uthyrare eller maila oss för mer information.


 • Sara Axelvern

  Affärsansvarig uthyrare
  090-14 46 24


 • Jerker Hultman

  Lokaluthyrare
  090-14 46 52


 • Victoria Bokström

  Lokaluthyrare
  090-14 46 40


 • Sara Bergh

  Affärsansvarig uthyrare
  090-14 46 60