Helena Elisabeths väg 4

Fastigheten består av en byggnad, även kallad Sävargården och som byggdes 1806 vid bröderna Forsells sågverk i Sävar. Arkitekten är okänd. 1927 sänktes byggnaden till Västerbottens läns hembygdsförening och flyttades till Gammlia. Interiöra och varsamma renoveringar har skett genom årens lopp, senast 2015. Campus X äger fastigheten och Balticgruppen förvaltar den.  

Läs mer om Sävargården här

Area: cirka 1 350 kvm 
Byggnadsår: 1806 
Adress: Helena Elisabeths väg 4