Köpa bostad

Vi strävar mot ett Umeå där det är attraktivt att leva, verka och bo.

Vi har en vision om det bästa Umeå. För att nå sin fulla potential ser vi att staden behöver en mix av människor, miljöer och funktioner. En blandad stad är en attraktiv stad. Inom vårt fastighetsbestånd erbjuder vi förutom utveckling, bygg och förvaltning därför också bostäder för hyresgäster och nyproducerade bostäder i Umeå.

På gång! Nyproducerade bostadsrätter på Östra Station

Inom kort startar försäljningen av de nyproducerade lägenheterna på Östra Station. Fastighetsmäklarna på Boporten förmedlar lägenheterna på Östra Station.

Skissbild på byggnaden. På bottenplan ska Coop etablera en livsmedelsbutik. Arkitektkontor: Wingårdhs.