Vårt hållbarhetsarbete

Balticgruppens hållbarhetsarbete är tydligt integrerat i vår kärnverksamhet. Affärsstrategin levererar mot vår vision om det bästa Umeå, där vi skapar förutsättningar för människor och företag att agera hållbart.

Vår fördjupade analys visar att vi gör vårt största bidrag när vi gör det vi kan bäst: att investera långsiktigt för framtiden genom att utveckla, bygga och förvalta fastigheter. För att arbeta hållbart utifrån alla dimensioner för vi också kontinuerlig dialog och samverkar med våra kunder och medarbetare, stadens medborgare och politiker, olika företag och många andra intressenter. Tillsammans får vi gemensam kraft att skapa störst värde kopplat till både lokala och globala mål inom hållbarhet.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete i vår vision för det bästa Umeå.

Miljö

Självklart följer våra nybyggnadsprojekt och ombyggnationer Boverkets byggregler och energikrav för att minimera negativ påverkan på miljön. Flera av våra nybyggnadsprojekt följer även certifieringsmodellen Miljöbyggnad. Vårt kontorshusprojekt Strandgatan drivs exempelvis enligt ”Miljöbyggnad Guld”.

Change the game

Vi arbetar långsiktigt för att stärka Umeås attraktivitet. För oss som bygger stad är det naturligt att även engagera oss för och tillsammans med människorna som bor i staden. Med avstamp i det tredje globala målet för hållbar utveckling vill vi bidra till att Umeås medborgare har förutsättningar att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi arbetar för en välmående befolkning i Umeå genom att adressera rörelserikedom och samarbetar med flera organisationer som delar våra värderingar.

En av våra satsningar som ligger oss varmt om hjärtat är Change the game, där vi arbetar för ett nytt tankesätt kring barns och ungas idrottande. Kunskapen vilar på forskning och målet är att främja barns och ungas lust och förmåga att röra sig, så mycket som möjligt och så länge som möjligt. Change the game drivs från och med 2021 vidare i Stiftelsen för rörelserikedom. Läs mer om Change the game här.

Hållbarhetsberättelse

Vi fortsätter vårt viktiga hållbarhetsarbete för att Umeå ska nå 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt. Detta arbete är väl integrerat i vår affärsstrategi och vi bidrar med hållbar tillväxt genom att ta vara på de möjligheter som finns i område vi kallar Kunskapsstaden – området som kopplar ihop Umeå centrum med Universitetsstaden. Klicka här för att ta del av vår Hållbarhetsberättelse.