Vårt engagemang inom CSR och sponsring


Vi brinner för det bästa Umeå – ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050.

Som samhällsutvecklare arbetar vi för en hållbar utveckling av Umeå och för att lyckas med det behöver vi vara många som hjälps år. Samarbeten – som bidrar till ett Umeå där det är attraktivt att leva, verka och bo – är viktiga för oss. Ansök om samarbeten med oss via formuläret på denna sidan.

Just nu tar vi inte emot nya sponsringsförfrågningar. Tack för din förståelse.

Våra samarbeten

Vi stöttar idag fler lokala idrottsföreningar och samhällsnyttiga projekt samt insatser. Vår största satsning är fortsatt Change the game och ett nytt samarbete vi nu står bakom är Samspel – där vi tillsammans med flera lokala aktörer säkerställer ett tryggt föreningsliv för våra barn och unga.

Change the game – för ett rörelserikt samhälle

Vårt största samhällsengagemang är Change the game, ett initiativ för att främja och öka rörelserikedomen bland barn och vuxna. Att vara rörelserik – förmågan att kunna röra på sig – är viktig för människans välbefinnande och hälsa. Läs mer om Change the game här.

Samspel – en tryggt föreningsliv för barn och unga

Genom Samspel säkerställer vi att våra barn och ungdomar har en trygg tillvaro när de idrottar eller ägnar sig åt sin föreningsverksamhet – med bra ledare, utan kränkningar, utan mobbing och utan övergrepp.

Dessa krav ställer vi på de föreningar vi samarbetar med:

  • Att samtliga ledare/tränare som har kontakt med barn och ungdomar uppvisar registerutdrag från belastningsregistret.
  • Att föreningarna har – eller under sponsortiden skaffar – en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

Läs mer om Samspel här

Ansök om sponsring – så här gör du:

Du ansöker digital via formuläret nedan.

Samarbeten vi värderar högt:

  • Bidrar till ett Umeå där det är attraktivt att leva, verka och bo.
  • Vänder sig till Umeåbor eller är placerade i Umeå.
  • Involverar många människor – inte enskilda individer.

Välkommen med din ansökan!

Det är många som kontaktar och därför tar vi endast emot ansökningar via formuläret. På så sätt kan vi även rättvist jämföra alla inskickade förfrågningar.

Bra att veta!
Vi behöver få in din ansökan i god tid för att hinna ta ställning till om samarbetet är aktuellt. Vi har som ambition att besvara din förfrågan så snart vi kan, senast en månad efter att du skickat den.