Jourutryckning

Jourutryckning avser utryckning efter kontorstid samt kvällar och helger.

Vi på Balticgruppen jobbar med Securitas som samarbetspartner för utryckningsärenden för att kunna garantera en god servicenivå i vårt bestånd.

Vi rycker ut på ärenden där det finns en risk för: fara för person- eller egendomsskada såsom: brand, vattenskada och strömavbrott som påverkar hela fastigheten.

De utryckningar som faller inom ramen för ovanstående definition kostar inget för er som hyresgäst, om inte någon oaktsamhet varit till grund för utryckningen. Däremot kan ni bli debiterade en kostnad av oss om Securitas behöver rycka ut och assistera er för åtgärder som faller inom ert eget ansvar. T.ex. låsöppning, byte av glödlampa, byte av säkring eller batteri till brandvarnare.

Vid brand olyckor eller inbrott, ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.