Utryckning efter kontorstid

Utryckning avser sådant som sker efter kontorstid (från klockan 16.00 alla vardagar samt kvällar och helger) och innefattas av ärenden där det finns risk för: fara för person- eller egendomsskada såsom: brand, vattenskada och strömavbrott som påverkar hela fastigheten. .

Ring vår växel på telefon 090-71 72 00.

Vid brand olyckor eller inbrott, ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.

De utryckningar som faller inom ramen för ovanstående definition kostar inget för er som hyresgäst, om inte någon oaktsamhet varit till grund för utryckningen. Däremot blir ni debiterade en kostnad av oss om utryckningen innebär åtgärder som faller inom ert eget ansvar. T.ex. utryckning vid störning, låsöppning, byte av glödlampa, byte av säkring eller batteri till brandvarnare.

Vi på Balticgruppen jobbar med Securitas som samarbetspartner för utryckningsärenden för att kunna garantera en god servicenivå i vårt bestånd.