Fullmakt

Då en hyresgäst har möjlighet att flytta in i en lägenhet vid ett tidigare datum än då kontraktet börjar gälla kräver vi en fullmakt från den utflyttande hyresgästen. Denna avser överlämnande av ansvaret för lägenheten.

Den avflyttande hyresgästen betalar hyra till oss fram till den sista dagen den månaden han/hon flyttar ut. Det betyder att den avflyttande och den inflyttande hyresgästen själva måste komma överens om en eventuell hyra fram till den sista dagen den månaden. Den inflyttande hyresgästen börjar sedan att betala hyra till oss från och med det datum då hans/hennes kontrakt börjar gälla.

Normalt kan fullmakten skrivas vid besiktningen av lägenheten då en blankett för detta följer med. Det går även bra att använda blanketten nedan eller skriv den för hand. Den skickas sedan till:

Balticgruppen Fastighet AB
Box 489
901 09 Umeå

Observera att vi inte accepterar fullmakt per e-post, fax eller telefon!

Fullmakt – nyckelutlämning

Fullmakt – tidigare inflytt