Fullmakt

Om överenskommelse är gjord mellan in- och avflyttande hyresgäst om ett tidigare inflyttningsdatum än enligt avtal, krävs fullmakt för tidigare inflytt. Denna undertecknas av avflyttande hyresgäst och avser överlämnande av ansvaret för lägenheten.

Den avflyttande hyresgästen betalar hyra till oss fram till den sista dagen den månaden hen flyttar ut. Det betyder att den inflyttande hyresgäst betalar eventuell hyra till avflyttande för tiden det avser.

Normalt kan fullmakten skrivas vid besiktningen av lägenheten då en blankett för detta följer med. Det går även bra att använda blanketten nedan eller skriv den för hand. Den skickas sedan till:

Balticgruppen AB
Box 489
901 09 Umeå

Observera att vi inte accepterar fullmakt per e-post eller telefon!

Fullmakt – tidigare inflytt

Fullmakt – nyckelutlämning (om annan än kontraktsinnehavare)