Fullmakt

Om överenskommelse är gjord mellan in- och avflyttande hyresgäst om ett tidigare inflyttningsdatum än enligt avtal, krävs fullmakt för tidigare inflytt. Denna undertecknas av avflyttande hyresgäst och avser överlämnande av ansvaret för lägenheten.

Den avflyttande hyresgästen betalar hyra till oss fram till den sista dagen den månaden hen flyttar ut. Det betyder att den inflyttande hyresgäst betalar eventuell hyra till avflyttande för tiden det avser.

Fullmakt kan inte lämnas på plats vid besiktningstillfället. Vi tar inte heller emot fullmakt per e-post eller telefon.

Använd blanketten nedan. Det går bra att lämna in fullmakt samtidigt som era lägenhetsnycklar efter genomförd besiktning alternativt skicka till oss i förväg på följande adress:

Balticgruppen AB
Box 489
901 09 Umeå

Fullmakt – tidigare inflytt

Fullmakt – nyckelutlämning (om annan än kontraktsinnehavare)