STORGATAN 42

Fastigheten går även under namnet Wiknerska gården och uppfördes 1916, ritad av arkitekt Erik Eriksson. Den brukades först som handelsgård och ersatte en tidigare nedbrunnen handelsgård sedan stadsbranden 1888. Campus X äger fastigheten och Balticgruppen förvaltar den.  

Area: cirka 2 000 kvm 
Byggnadsår: 1916 
Adress: Storgatan 42