Sopsortering är viktigt för ett hållbart Umeå

Det är viktigt för miljön att våra sopor sorteras rätt eller återvinns – för då kan de användas till ny energi och nya produkter. Det är bra för miljön! Du kan också bidra till en cirkulär ekonomi när du hanterar och sorterar ditt avfall rätt.  

Ditt ansvar

Som hyresgäst hos Balticgruppen har du ett ansvar att följa våra regler när det gäller sopsortering. Vi vill därför uppmärksamma dig på att det är strängt förbjudet att lämna grovavfall i miljörummet, eller någon annanstans i hyresfastigheten. Grovavfall lämnar du på närmaste återvinningscentral.  

Tack för att du hjälper till!

Sopor som du kan lämna till en återvinningsstation: 

 • plast 
 • glas 
 • papper 
 • kartong 
 • tidningar 
 • småbatterier 

Grovavfall som du kan lämna till en återvinningscentral: 

 • möbler 
 • metallskrot  
 • trädgårdsavfall  
 • färg- och lackrester 
 • olja och andra kemikalier 
 • bilbatterier 
 • glödlampor och lysrör 

Umeås återvinningscentraler:  

 • Gimonäs industriområde, vid Ica Maxi 
 • Klockarbäcken på Umedalen