Dags att flytta in?

Nyckelutlämning

Nyckelutlämningen sker tidigast klockan 13 den första vardagen i månaden (eller då ditt kontrakt börjar gälla) under våra ordinarie kontorstider. Tänk på att den avflyttande hyresgästen har rätt att behålla nycklarna fram till klockan 12 den dagen.

Nycklarna kvitteras ut på vårt kontor på Kungsgatan 55, 1 trappa. Ta med legitimation!

Om du själv inte har möjlighet att hämta ut dina nycklar går det bra att en vän eller familjemedlem gör det åt dig. Då måste du skriva en fullmakt för detta. Du hittar blanketten här eller skriver den för hand på ett vanligt papper som innehåller ditt namn, adressen till lägenheten, personen som ska hämta ut nycklarna samt din underskrift. Fullmakten skickas till oss i förväg till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå eller tas med av den person som hämtar ut dina nycklar.

Tidigare inflytt

Om du kommer överens med den avflyttande hyresgästen att du flyttar in tidigare än då ditt kontrakt börjar gälla krävs även här en fullmakt, denna gång från den avflyttande hyresgästen. Be den avflyttande hyresgästen att skriva ut blanketten som du kan hitta här eller skriv den för hand på ett vanligt papper som innehåller namn, adressen till lägenheten, datum då denne överlämnar lägenheten och den avflyttande hyresgästens underskrift. (Om den avflyttande hyresgästen är med vid besiktningen går det även bra att använda den blankett som besiktningsmannen har med sig.) Fullmakten skickas till oss i förväg till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå eller tas med av den person som hämtar ut dina nycklar.

Ni kommer själva överens om du som inflyttande ska betala en del av den avflyttandes hyra fram tills dess att ditt kontrakt börjar gälla.

Observera att vi inte accepterar fullmakt per e-post, fax eller telefon!

Att tänka på

Vid inflytt är det viktigt att du som ny hyresgäst går igenom det senaste besiktningsprotokollet. Det finns synligt i din lägenhet eller i din hyresgästpärm. (Om du inte kan hitta besiktingsprotokollet går det bra att kontakta oss för en kopia.) Läs igenom och se att allt stämmer. Om du anser att vi missat något går det bra att skicka ett mail, gärna med bild, till vår bostadsmail så noterar vi detta. Om du har funderingar går det även bra att kontakta oss via vår växel, 090-71 72 00. När du flyttar ut från din lägenheten och vi ser att det finns onormalt slitage eller om något är trasigt som inte finns med på vår exemplar av besiktningsprotokollet kan du bli ersättningsskyldig.

Adressändring: När du flyttar in ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter inflytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift. Adressändring gör du på Skatteverkets hemsida.